Föreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte.


Söndag den 20 juni, kl. 15.00. Platsen är som vanligt Bygdegården i Vigge by.

Årsmöteshandlingarna är klara och finns att läsa i förväg för dem som är intresserade; valberedningens förslag, den ekonomiska berättelsen och revisorernas förslag samt styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Kontakta ​Jan-Olof, 070-684 96 32, janolof.jonson@hotmail.com eller
Kurt, 070-273 66 14, kurre.sjolander@gmail.com

2021 års aktiviteter – liksom under föregående år – har i hög utsträckning påverkats av Covid-pandemin. Vi har nu en preliminär plan för vad som ska ske under året. Styrelsen hoppas nu på att årsmötet ska ge förslag som gör att föreningen kan komma igång på allvar och utvecklas till en angelägenhet för alla som värnar om Vigge i Stöde, Medelpad.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen