Det har avverkats en del på badstranden och efterlämnat en hel del kvistar och ris!
Lördag 25/4 klockan 10.30 träffs vi, alla som vill och kan, och drar ihop i några högar!
Om väder och vind tillåter kanske vi eldar också!
Korv, kaffe och fikabröd kommer att serveras.

(Vi får alla komma ihåg att hålla avstånd när vi är samlade)
/Styrelsen