Kallelse till årsmöte i Vigge Intresseförening!

Föreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte söndagen den 29 mars, kl. 16.00. Platsen är som vanligt Bygdegården i Vigge by. Efter mötet bjuds på kaffe och smörgåstårta.

Årsmöteshandlingarna är klara och finns att läsa i förväg för dem som är intresserade: valberedningens förslag, den ekonomiska berättelsen och revisorernas förslag samt styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Kontakta Jan-Olof, 070-6849632; janolof.jonson@hotmail.com eller Kurt, 070-2736614; kurt.sjolander@tele2.se

2020 års aktiviteter har redan påbörjats och det finns en preliminär plan för vad som ska ske under året. Men styrelsen hoppas också på att årsmötet ska ge förslag som gör att föreningen kan utvecklas och bli en angelägenhet för alla som värnar om Vigge i Medelpad.

Observera att årsmötet ska ta ställning till ett par ändringsförslag, se nedan! Om förslagen går igenom behöver vi inte lika många suppleanter.

Årsmötet ska ta ställning till två små ändringsförslag till stadgarna
1. Val av 2 (eller 3) styrelseledamöter för en tid av 2 år och val av 3 suppleanter för 1 år. Styrelsen föreslår att andra delen ändras till ”och val av 2 suppleanter för 1 år”

2. Val av 2 st revisorer samt 2 st revisorsuppleanter för en tid av 1 år. Styrelsen föreslår att andra delen ändras till ”val av 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år”
Om 2/3 av årsmötet röstar för förslagen kommer stadgeändringen gälla för årets val.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

Kallelsen gäller under förutsättning att dagens bestämmelser för Corona inte ändras i Sverige. Vi hoppas att alla som går på mötet känner sig friska och att vi tvättar händerna med tvål och varmt vatten när vi kommer.

Jan-Olof